Blazon

Blazon

duminică, 8 noiembrie 2009

Decembrie 2009: data naşterii Arhiepiscopiei Române din cadrul Bisericii Gnostice Rozicruciene şi Apostolice

În data de 13 Decembrie, Înalt Prea Sfinţia Sa Tau Sendivogius, Primatul Bisericii Gnostice Rozicruciene şi Apostolice, Arhiepiscop al întregii Galii, va instala conducerea Arhiepiscopiei Române din cadrul acestei Sfinte Biserici Ortodoxe Apostolice, prin ungerea Î.P.S. Tau Raphael, Arhiepiscopul întregii Românii, şi prin crearea a şase preoţi.
Este un prilej de mare bucurie şi de înălţare sufletească pentru toţi drept credincioşii din ţara noastră, leagăn milenar al Gnosticismului, ştiindu-se că Prea fericiţii Părinţi Bogumili au propovăduit această credinţă de o parte şi de cealaltă a Dunării, în zona Banatului şi a Olteniei de astăzi.
Această Sfântă Biserică este singura ramură creştină care deţine şi transmite credincioşilor săi Sfintele Taine Ezoterice, Arcanele Gnozei, aşa cum Iisus Hristos, Fiul Domnului, le-a propovăduit şi le-a transmis Ucenicilor Săi.
Iată de ce, departe de a fi o Sectă, adică o ramură, o parte desprinsă din trunchiul Bisericilor Creştine, ea este, de fapt, un precursor al acestora şi un cerc interior al lor, în care sunt primiţi toţi drept-credincioşii care cred în Hristos, indiferent de Biserica exoterică (Ortodoxă, Romano-Catolică, Greco-Catolică, Protestantă) din care fac parte. Aceştia nu trebuie să renege sau să renunţe actuala lor credinţă, ci să o întărească şi mai mult, prin înţelegerea Marilor Taine ale lui Iisus Hristos, la care pot lua parte de acum înainte.